zoznam farárov

►Mukačevské biskupstvo:
Jakub Dubovecký (1780 – 1791)
Juraj Tarasevič (1791 – 1793)
Juraj Andrejkovič (1793 – 1807)

►Prešovské biskupstvo:
Ivan Stavrovský (1849 – 1878)
Štefan Janický (1878 – 1908)
Edmund Podhajecký (1908 – 1930)
Andrej Zima ( – 1930)
Irenej Janický (1930 – 1931)
Adalbert Babjak (1931 – 1942)
Ján Nemčík (1943 – 1950)

Po uväznení J. Nemčíka v rokoch 1950 – 1968 obec bola bez farára. Sviatostné obrady krstu, sobášov a pohrebov vykonávali sami veriaci bez kňaza.

Ján Nemčík (1968 – 1981)
V rokoch 1981 – 1984 obec bola bez farára. Bohoslužobné obrady vykonávali dočasní administrátori Leontín Lizák z Malého Lipníka a Ján Belejkanič z Kamienky.

Vasiľ Kočemba (1984 – 1989)
Ján Minďáš (1989 – 2003)
Andrej Šambronský (2003 – 2010)
Michal Kuruc (2010 -

►Ján Nemčík
(1911 – 1988)

Narodil sa 7. decembra 1911 v Cabove. Otec Ján bol robotník, matka Anna, rod. Mardzinová, pracovala v domácnosti. Základnú školu navštevoval v rodnom Cabove. Štúdium na gymnáziu (1927 – 1935) začal v Michalovciach a ukončil v Prešove. V rokoch 1935 – 1940 absolvoval Bohosloveckú akadémiu v Prešove. Po získaní absolutória v roku 1940 uzavrel manželstvo s Editou Kubekovou z Vranova n/ Topľou, s ktorou mali štyri deti - Mirona, Máriu, Gabrielu a Jána.

Za kňaza bol vysvätený 11. 2. 1940 biskupom P. P. Gojdičom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Po vysvätení tri roky pôsobil ako kaplán vo Vranove n/Topľou. V roku 1943 bol menovaný za správcu farnosti vo Veľkom Sulíne, kde pôsobil až do uväznenia v roku 1950. Z väzenia v Prešove, na základe rozhodnutia Krajského národného výboru z 23. 6. 1950, bol 24. 6. 1950 umiestnený do tábora nútených prác v Novákoch. Po troch mesiacoch bol eskortovaný do Hlohovca a neskôr do Podolínca, odkiaľ bol 20. 11. 1950 prepustený s podmienkou, že do troch dní opustí Slovensko a vysťahuje sa do Čiech. S rodinou sa vysťahoval do dediny Spálené, okres Krnov. Pracoval ako robotník v štátnych lesoch, neskôr v úrade lesnej správy (od 6. 12. 1951 do 14. 1. 1962). Po návrate na Slovensko (začiatkom roku 1962) pracoval ako skladník v Pozemných stavbách v Prešove až do roku 1968. Po povolení činnosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 dostal dekrét do svojej bývalej farnosti Sulín, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1981.

Zomrel 28. marca 1988 na náhlu mozgovú príhodu. Pohrebné obrady vykonal Mons. Ján Hirka l. 4. 1988 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Pochovaný je na cintoríne v Prešove.