obecný úrad

Adresa úradu:
Obecný úrad Sulín
Sulín č. 99
065 46 Malý Lipník

Telefón: +421 52 428 24 01

E- mail: obecsulin@livenet.skStarosta obce: Štefan Romaňák

 tel. 0904 165 957

e-mail: stefan.romanak@sulin.dcom.sk


Referentka obce: Helena Malastová

e-mail:helena.malastova@sulin.dcom.sk

IČO: 00330191
DIČ: 2020698845

Počet obyvateľov obce k 30.06.2018 - 320