Obec

Odovzdanie TATRY po repase dňa 12.12.2015
Odovzdanie hasičskej Tatry 815
Pohľad od rekreačného zariadenia - kasárne
Obec a okolie, povodeň 4.6.2010, primície 30.6.2012
Posviacka zvona 28.2.2016
Posviacka zvona
400. výročie prvej písomnej zmienky
400. výročie prvej písomnej zmienky
Stretnutie SR-PL 1.7.2018
Cezhraničné stretnutie