Obec

Obec a okolie, povodeň 4.6.2010, primície 30.6.2012

Pohľad od rekreačného zariadenia - kasárne
Pohľad od rekreačného zariadenia - kasárne
Pohľad z Malého Sulína
Pohľad z Malého Sulína
Minerálny prameň - Sulínka
Minerálny prameň - Sulínka


Farská budova
Farská budova
Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou
Rybník
Rybník

Malá vodná elektráreň
Malá vodná elektráreň

Pamätná tabuľa
Pamätná tabuľa

Pohľad na časť Malý Sulín
Pohľad na časť Malý Sulín
Minerálny prameň - Sulínka
Minerálny prameň - Sulínka

Pohľad na dom Jána Olekšáka, Maľarovka
Pohľad na dom Jána Olekšáka, Maľarovka

Roľnícke družstvo
Roľnícke družstvo
Pohľad na časť Závodie
Pohľad na časť Závodie
Pohľad na časť Závodie
Pohľad na časť Závodie


Domy Olekšákových - Huta
Domy Olekšákových - Huta
Dom Hankovských - Huta
Dom Hankovských - Huta
Povodeň 4.6.2010 - odplavená hosp. budova a most pri s.č. 114 , Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - odplavená hosp. budova a most pri s.č. 114 , Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- odplavená cesta-pohľad od Lomparta k fare,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- odplavená cesta-pohľad od Lomparta k fare, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- odplavená cesta pod cintorínom,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- odplavená cesta pod cintorínom, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - pri farskej budove,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - pri farskej budove, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pred domami s.č. 87,86,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pred domami s.č. 87,86, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010, odplavená cesta od s.č. 87 po školu č.81  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010, odplavená cesta od s.č. 87 po školu č.81 Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - pri bytovke č. 82 a škole,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - pri bytovke č. 82 a škole, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pri s.č. 78 oproti futbalovému ihrisku,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pri s.č. 78 oproti futbalovému ihrisku, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- autobusová zastávka a futbalové ihrisko,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- autobusová zastávka a futbalové ihrisko, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta smerom na M.Sulín, polia Chysčiská,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta smerom na M.Sulín, polia Chysčiská, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- rybník,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- rybník, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- dom s.č. 76 Pavľák,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- dom s.č. 76 Pavľák, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pohľad od Hutníka s.č. 125 po s.č. 118,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pohľad od Hutníka s.č. 125 po s.č. 118, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pri s.č. 121,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pri s.č. 121, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- zničený most pri s.č. 114,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- zničený most pri s.č. 114, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pri súp. č. 104, 105,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- pri súp. č. 104, 105, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- oproti bytovke 93,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- oproti bytovke 93, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 -bytovka 82,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 -bytovka 82, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - bytovka 82,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - bytovka 82, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - bytovka 82,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - bytovka 82, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - odplavená hospodárska budova Klembaru,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - odplavená hospodárska budova Klembaru, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- zosuv pôdy oproti bytovke 82,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- zosuv pôdy oproti bytovke 82, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- rybník,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- rybník, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 cesta Veľký Sulín smerom na Malý Sulín,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 cesta Veľký Sulín smerom na Malý Sulín, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 cesta na Závodie,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 cesta na Závodie, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- most pri s.č. 127,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010- most pri s.č. 127, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta pod Maľarovkou,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta pod Maľarovkou, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta pod Maľarovkou,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta pod Maľarovkou, Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta pri s.č. 156,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - cesta pri s.č. 156, Foto: Peter Hutník
 Povodeň 4.6.2010 - miestna komunikácia pri s.č. 155,156,  Foto: Peter Hutník
Povodeň 4.6.2010 - miestna komunikácia pri s.č. 155,156, Foto: Peter Hutník
Povodňové práce pod mostom pri Pavľaka 15.6.2010, Foto: Helena Malastová
Povodňové práce pod mostom pri Pavľaka 15.6.2010, Foto: Helena Malastová
Cesta Sulín - Závodie po povodni 4.6.2010, Foto: Helena Malastová
Cesta Sulín - Závodie po povodni 4.6.2010, Foto: Helena Malastová
Starostka obce so zástupcami dotknutých orgánov k ceste Sulín 15.6.2010 , Foto: Helena Malastová
Starostka obce so zástupcami dotknutých orgánov k ceste Sulín 15.6.2010 , Foto: Helena Malastová
Rozhovor starostky obce s redaktorkou STV Dianou Murdzikovou 15.6.2010, Foto: Helena Malastová
Rozhovor starostky obce s redaktorkou STV Dianou Murdzikovou 15.6.2010, Foto: Helena Malastová
Rozhovor starostky obce s redaktorokou STV Ivanou Ratkovskou 15.6.2010, Foto: Helena Malastová
Rozhovor starostky obce s redaktorokou STV Ivanou Ratkovskou 15.6.2010, Foto: Helena Malastová
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície
primície