oznamy

Verejná súťaž na dodávateľa stavby: " Sulín-Muszyna-Zegiestów - lávka spolupráce a rozvoja pohraničia"


https://bip.malopolska.pl/umigmuszyna/Article/get/id,976834.html
„Sulin - Muszyna - Żegiestów - lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“


 Dátum vydania 2014-10-14
 Druh zákazky. Stavebné práce
 Typ zmluvy: ponuka neobmedzená
  
 

Zp. 271.46.2014 Muszyna, 14. októbra 2014 r.
 

UPOZORNENIE výberové konanie

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

vyhlasuje otvorené výberové konanie:


 

" Sulin - Muszyna - Żegiestów - lávka spolupráce a rozvoja pohraničia "

 

Číslo oznámenia : 216651 - 2014 ; Dátum odoslania : 14/10/2014
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ - stavebné práce