oznamy

Pozvánka na 18.6.2017


P o z v á n k a

Obec Sulín v spolupráci s Farským úradom v Sulíne a Obcou a Farským úradom Zegiestów usporadúvajú II. ročník cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2017 (nedeľa) a ktorej súčasťou bude posviacka obrazu Božieho milosrdenstva.
Program:
14,00 hod. – privítanie prítomných starostom obce Sulín
Po privítaní bude nasledovať ruženec k Božiemu milosrdenstvu a posvätenie ikony Božieho milosrdenstva.
V kultúrnom programe vystúpi zábavná skupina Svittasenior zo Svitu, folklórna skupina zo Zegiestowa, deti a mládež zo Sulína.
Pre všetkých prítomných bude pripravené občerstvenie.Štefan Romaňák
starosta obce