oznamy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Sulín


Obec Sulín zverejňuje

elektronickú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Sulín:

obecsulin@livenet.sk