oznamy

Termíny vývozov odpadov v roku 2018


Komunálny odpad:

2.1. , 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 10.7., 31.7., 21.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12.2018

Vývoz plastov : 26.1., 14.3., 1.6., 1.8., 28.9., 29.11.2018

Vývoz skla: 1.2., 27.3., 19.6., 18.9.2018

Vývoz nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu:

13.4.2018 a 24.9.2018

Vývoz papiera: 18.10.2018

Vývoz kovov: 16.11.2018  (plechovky od nápojov, kovové obaly z konzerv, železo, meď, hliník)


Od 1.1.2018 sa bude vykonávať zber TETRAPAKOV súčasne s komoditou PLASTY v žltých vreciach a žltých nádobách.
Obaly z tetrapakov je potrebné preplachnúť.