oznamy

Finančné prostriedky získané za roky 2003 - 2010

Z ministerstiev Slovenskej republiky obec získala tieto finančné prostriedky:
Rok 2004
Ministerstvo financií Slovenskej republiky – dotácia na individuálne potreby obce:
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 190.000,- Sk
Rok 2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky – dotácia na individuálne potreby obce:
- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu a rozhlasovej ústredne vo výške 225.000,- Sk
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – dotácia na monografiu obce:
- Vydanie publikácie o Sulíne vo výške 80.000,- Sk
Rok 2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ¬ - dotácia na individuálne potreby obce:
- Rekonštrukcia budovy Obecného úradu vo výške 350.000,- Sk /výmena okien, dverí/
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – dotácia na riešenie havarijných situácií:
- Rekonštrukcia strešnej krytiny na budove školy vo výške 600.000,- Sk
Rok 2007
Ministerstvo financií Slovenskej republiky – dotácia na individuálne potreby obce:
- Rekonštrukcia budovy Obecného úradu vo výške 200.000,- Sk /zateplenie budovy/
Rok 2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky – dotácia na individuálne potreby obce:
- Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v časti Veľký Sulín /výmena okien/ vo výške 250.000,- Sk
Rok 2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky – dotácia na individuálne potreby obce:
- Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v časti Závodie /výmena okien, fasáda/ vo výške 6.000,- €