oznamy

Primície

Dňa 30.6.2012 sa v našej obci konali primície – prvá svätá liturgia nášho otca - novokňaza - Patrika Maľarčíka.
Všetci v tejto obci sme hrdí nato, že sme sa dočkali po prvýkrát v histórií našej obce, tejto udalosti.
V maličkej osade Závodie s necelými 40 obyvateľmi, ktorá do r. 1960 patrila pod Mníšek n/Popradom a od toho istého roku bola pričlenená k nám, narodil sa chlapček - Patrik, ktorý sa stal novokňazom a na ktorého sme všetci pyšní.
Z maličkej malebnej osady jeho kroky dennodenne merali cestu do školy a za inými povinnosťami. Tu, kde rieka Poprad tvorí hranicu s protiľahlou poľskou obcou Zubrzyk, tu vyrastal Patrik. Často jeho kroky viedli z osady Závodie do našej Cerkvi. Spočiatku ako miništrant, neskôr ako študent teológie. Ako chlapec hrával futbal či stolný tenis, alebo iný šport a bol veľmi šikovný v ktoromkoľvek športe. V Cerkvi zas prekrásne spieval a hral na gitare s našou mládežou, našimi dievčatami, pripravoval program na sviatky, aby tak spestril duchovný život našim veriacim. Všade tam, kde doteraz pôsobil, svojou charizmou si získal srdcia mnohých.
Za všetko najvýstižnejšie vypovedá motto, ktoré si zvolil na pozvánku:
„Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
Sme všetci pyšní na Vás, otec Patrik, pretože okrem tohto daru – kňazstva- dostali ste do vienka aj iné krásne vlastnosti – veľmi dôležité pre výkon svojho povolania – lásku, pokoru, skromnosť aj zlaté srdiečko. Nech Vás tieto dobré vlastnosti sprevádzajú celým životom! Vaša cesta sa iba začína a my všetci vám na tejto neľahkej ceste budeme pomáhať svojimi modlitbami a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí, požehnania, zdravia, vytrvalosti a horlivosti v dnes tak ťažko skúšanom kňazskom povolaní.
Nech Vás Pán Boh žehná a Panna Mária ochraňuje!

Fotografie z primícií Patrika Maľarčíka nájdete vo fotogalérii.