oznamy

3. ročník stolnotenisového turnaja

3. ročník stolnotenisového turnaja


Dňa 29.6.2013 uskutočnil sa v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín 3. ročník stolnotenisového turnaja s počtom súťažiacich 27 v týchto kategóriach:
V kategória do 11 rokov súťažili:
1. Denis Majerčák
2. Samuel Hriňák
3. Kamil Hanišák
4. Lilka Kurcinová
5. Kamil Knap
6. Dávid Krajňák
7. Lenka Vitková

V kategórii do 15 rokov súťažili:
1. Filip Fiľák
2. Dávid Kuzmiak
3. Marián Imrich
4. Miroslav Imrich
5. Filip Imrich
6. Jakub Hanišák

V kategórií ŽENY súťažili:
1. Helena Adamičková
2. Paulína Kuzmiaková
3. Katarína Hriňáková
4. Jana Vitková
5. Gabriela Vitková
6. Mária Krajňáková

V kategórií MUŽI súťažili:
1. Štefan Hriňák
2. Milan Hanišák
3. Štefan Malast
4. Miroslav Tyliščák
5. Rastislav Hriňák
6. Pavol Filičko
7. Dávid Fiľák
8. Milan Hutník


V kategórii do 11 rokov obsadili chlapci:
1. miesto: Kamil Hanišák
2. miesto: Samuel Hriňák
3. miesto: Dávid Krajňák

A dievčatá: 1. miesto: Lilka Kurcinová
                      2. miesto: Lenka Vitková


V kategórii do 15 rokov obsadili:
1. miesto: Miroslav Imrich
2. miesto: Marián Imrich
3. miesto Filip Fiľák

V kategórii MUŽI obsadili:
1. miesto: Rastislav Hriňák
2. miesto: Milan Hanišák
3. miesto: Štefan Hriňák

V kategórií ŽENY obsadili:
1. miesto: Paulína Kuzmiaková
2. miesto: Mária Krajňáková
3. miesto: Jana Vitková


Výhercom srdečne blahoželáme!
Za zorganizovanie a zdarný priebeh celej akcie ďakujeme Petrovi Hutníkovi – predsedovi komisie pre mládež a šport a Rastislavovi Hriňákovi!