oznamy

Deň detí 1.6.2014

Komisia mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Sulíne s predsedom Petrom Hutníkom usporiadala v nedeľu 1.6.2014 športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre sulínske deti rôznej vekovej kategórie.
Predsedovi komisie bola nápomocná Klaudia Hricková ,Janka a Gabika Vitkové, Anička Fiľáková, Naďa Hanišáková, Peťo Olekšák, Tomáš Stupiansky, Miroslav Tyliščák a Mikuláš Klimčák, ktorí pomáhali pri organizovaní súťaží.

Celkovo súťažilo 25 detí v troch kategóriach:
- od 5 – 7 rokov – Jakub Palgut, Sebastián Tešľa, Vanesa Krajňáková, Jakub Hutník, Kornel Borecký a Michal Hučko
- od 8 – 10 rokov - Liana Kurcinová, Dávid Krajňák, Samuel Hriňák, Kevin Tešľa, Denis Majerčák, Darinka    Majerčáková
- od 11 – 15 rokov – Patrik Maľarčík, Kamil Knap, Kamil Hanišák, Filip Imrich, Lenka Vitková, Andrea Hanišáková, Marián Imrich, Mirko Imrich, Samko Malast, Dávid Fiľák.
Usporiadatelia mali pripravené rôzne druhy športu: súťažilo sa v hode granátom, hod guľou do kruhu, hod loptou cez železný kruh, podliezala sa prekážka, kopalo sa loptou medzi nôžky stoličky, ťahalo sa lanom, skákalo sa vo vreciach, bežalo sa cez prekážky, robila sa štafeta a tiež súťažilo sa v bedmintone.

Všetky deti boli vecne odmenení. Aj tí najmenší, ktorí menej súťažili – Matúš Hutník, Veronika Palgutová, Ben Kurcin a Tobias Ciesarik. Po súťaži profesionálny hasič Peťo Hanišák a pomocníci Tomáš Fiľák s Mikulášom Klimčákom predviedli s Tatrou 815 hasenie pri požiari a oboznámili detičky s úlohou a funkciami Tatry 815. Deti si vyskúšali striekanie hadicami a obliekli sa do hasičských uniforiem.

Sponzorsky na tomto dni sa podieľali: Obec Sulín, RD „Prameň“ Sulín, Michal Hutník – Potraviny a rod. Hriňaková, ktorá pri každej súťaži poskytuje odber elektrickej energie.

Všetkým Vám za príjemné spestrenie dňa pre detí ďakujeme!