Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
pdf Orálna vakcinácia líšok proti besnote
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
pdf Oznámenie o uložení zásielky 13.9.2018
pdf Stavebné povolenie na dom smútku
pdf Verejná vyhláška - Dom smútku
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky - oprava cesty
pdf Termíny vývozov odpadov a triedenie odpadov v roku 2016
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
doc Rozhodnutie na použitie dopravnej značky
pdf Slobodný prístup k informáciám v zmysle zákona 211/2000 Z.z.
pdf Oznámenie o predrokovaní zaradenia územia Stredný tok Popradu
pdf Plán činnosti HK na I. polrok 2017
pdf Pozvánka na 26.4.2017 - Stredný tok Popradu
pdf Oznámenie zámeru zaradenia územia - Stredný tok Popradu
pdf Parcely - Stredný tok Popradu
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2017
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemku
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018
pdf Zámer prenájmu lesných pozemkov
pdf Oznam o strategickom dokumente POH PSK na roky 2016 - 2020
pdf Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu PSK
pdf Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2023
pdf Oznámenie o uložení zásielky 28.6.2018
pdf Zámer prenájmu pozemkov RD
pdf Zámer predaja pozemku
pdf Informácia pre voličov pri voľbách do samosprávy
pdf Oznámenie o uložení zásielky 25.7.2018
pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 3.8.2018
pdf Verejná vyhláška - stavebné povolenie
pdf Výzva na predkladanie ponúk - Dom smútku
pdf Program PSK na roky 2016 - 2020
pdf Záverečné stanovisko POH PSK na roky 2016-2020
pdf Oznámenie o uložení zásielky 11.10.2018
pdf Oznámenie o uložení zásielky 23.10.2018
pdf Oznámenie o uložení zásielky 31.10.2018
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2019