Výstavba lávky, slávnostné otvorenie, posviacka

Výstavba lávky
Výstavba lávky - Sulín-Muszyna- Zegiestów

Slávnostné odovzdanie lávky 26.9.2015
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016