Výstavba lávky, slávnostné otvorenie, posviacka

Posviacka lávky 4.9.2016

Stručný popis galérie

Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016
Posviacka lávky 4.9.2016