Výstavba lávky, slávnostné otvorenie, posviacka

Slávnostné odovzdanie lávky 26.9.2015

Slávnostné odovzadnie lávky: "Sulín- Muszyna- Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia".